Support
Aeroklas
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บทความการเลือกซื้อตู้บรรทุกสินค้า

tatsapolza | 26-10-2559 | เปิดดู 2494 | ความคิดเห็น 0

 แนวคิดในการเลือกซื้อตู้บรรทุกสินค้า

                ผมเชื่อว่าผู้ที่เข้ามาดู web site นี้  หลายท่านมีความสนใจหรือมีแนวคิดในการที่จะเลือกซื้อตุ้บรรทุกสินค้าเพื่อการประกอบธุรกิจของท่าน   ด้วยเจตนาอันดี  ผมจึงได้เขียนบทความนี้ขึ้น  เพื่ออย่างน้อยจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตตู้บรรทุกสินค้าเพื่อให้ท่านใข้งานได้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงต์สักใบ  เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเป็นการสร้างความเข่าใจอันดี  ผมขอเริ่ม  โดยแบ่งปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจ เป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1.ตู้บรรทุกสินค้าในปัจจุบัน  ล้วนมีราคาสูงราคาหลักหมื่นกลาง  ถึงหมื่นปลายๆ  ส่วนตุ้ควบคุมอุณหภูมิ  มีราคาหลักแสนขึ้นไปจนถึงหลายแสนบาท  ดังนั้น  ทุกท่านที่มีความต้องการในการใช้งาน  จำเป็นต้องการสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ  เพราะตู้เหล่านี้ต้องรับใช้ท่านเป็นระยะเวลายาวนาน  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  กับเงินที่จ่ายไป  ดังนั้นการเลือกสรรผู้ผลิต และชนิดประเภทของตุ้เพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการล้วนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

2. เลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับสินค้าที่ท่านต้องการบรรทุก   สินค้าที่ท่านบรรทุกล้วนมีความแตกต่างกัน  หากท่านบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมาก  น้ำหนักของตู้จะเป้นปัจจัยสำคัญที่ท่านจะต้องพิจารณา  กล่าวคือ ยิ่งเบาก็ยิ่งดี  หรือหากท่านบรรทุกสินค้าประเภท  อาหารหรือเวชภัณฑ์  ท่านจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่ไม่ส่งผลเสียหรือเป็นพิษต่อสินค้าของท่าน เช่น สแตนเสลหรือพลาสติกที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือร่างกาย

3. ปริมาณ ปริมาตร  รวมทั้งน้ำหนักในการบรรทุก  ท่านควรทราบ สิ่งเหล่านี้  และหากให้ดีขึ้นไปอีกท่านควรรู้เส้นทางในการบรรทุกจุด drop สินค้าในแต่ละจุด  เพื่อทราบให้ได้ว่า  ท่านจะต้องรับน้ำหนักสุงสุดมากเท่าไร  เป็นระยะทางกี่กิโลเมตร   เป็นระยะเวลานานเท่าไร แล้วในระยะทางทั้งหมดเฉลี่ยแล้วมีน้ำหนักบรรทุกเท่าไร  เหล่านี้  ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการคำนวณความสามารถในการรับ load ทั้งสิ้น  เพื่อให้รถและตุ้บรรทุกที่ท่านเลือกซื้อใช้ประโยชน์  ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. ท่านต้องรุ้ว่า  ตู้ของท่านที่จะสั่งผลิตนั้นใช้เพื่อการบรรทุกสินค้าใด  มีพฤติกรรมการใช้งานจริงเป็นอย่างไร  ศึกษาวิธีการใช้งานให้ถ่องแท้และชัดเจน  ที่กล่าวเช่นนี้  เนื่องจากรถตู้บรรทุกสินค้าประเภทนี้  คนตัดสินใจซื้อมักไม่ได้ใช้  ส่วนผู้ที่ใช้มักจะไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ  สินค้าในทุกสเปคทุกประเภทล้วนมีข้อจำกัด  ดังนั้น  หากผลิตตู้ไม่ตรงตามลักษณะงานของการใช้งาน  ย่อมไม่เป็นผลดี  และไม่เกิดความคุ้มค่าในการจ่าย  ยกตัวอย่างเช่น   ต้องการ บรรทุกสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเพียง อุณหภมิห้อง ก้ไม่มีความจำเป้นต้องสั่งซื้อหรือติดตั้งแอร์ที่มีความสามารถในการทำอุณหภูมิติดลบ  ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันมาก  หรือต้องเพิ่มความหนาของฉฮนวยนกันความร้อนให้มากขึ้นเกินความจำเป็น  ซึ่งจะส่งผลต่อน้ำหนักของตู้โดยใช่เหตุ  ส่งผลให้ปริมาณในการบรรทุกลดลง  เป้นต้น

5.. เมื่อท่านทราบรายละเอียดและสินค้าที่ท่านต้องการบรรทุกแล้ว   อย่างที่กล่าวในข้อ 2 ว่า  สินค้าปนะเภทนี้คนซื้อไม่ได้ใช้  ส่วนคนที่ใช้ไม่ได้ตัดสินใจซื้อ  ท่านจำเป็นจะต้องอบรมผู้ใช้งานให้ปฎิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานอย่างเคร่งครัด  ทั้งการเปิดปิดตุ้  ที่จะส่งผลให้อุณหภูมิในตุ้ไม่คงที่  หรือแม้กระทั้งในตู้แห้ง  การล็อกตู้ทุกครั้งหลังการเปิดใช้งาน  การขับผ่านในสถานที่ต่างๆที่มีความสูงจำกัด  จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากโดยทั่วไปตู้ลักษณะนี้มักมีความสูงของตุ้พิเศษ เช่นกัน  เป็นต้น

6. การคัดเลือกผู้ผลิต  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ตู้ที่ท่านสั่งผลิตจึ้นจำเป็นต้องอยุ่ให้ท่านได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน  ท่านจำเป็นจะต้องคัดสรรผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบในตัวสินค้าที่ผลิตขึ้น  ตู้บรรทุกสินค้าประเภทนี้นั้น จำเป้นต้องใช้แรงงานคนเพื่อการผลิตในปริมาณที่มากอยุ่  ดังนั้นความผิดพลาดในการผลิตย่อมเกิดขึ้นได้  ผู้ผลิต ผลิตตุ้ 100 ใบ  เป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาในการผลิตเลย  และปัญหานั้นย่อมส่งผลต่อการบรรทุกสินค้าของท่าน  ดังนั้น  ท่านจำเป็นต้องเลือกสรรผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบในตัวสินค้า  รวมทั้งชัดเจนในระยะเวลาของการส่งมอบ  เนื่องจากตุ้ประเภทนี้ รองานไม่ได้  จำเป็นต้องรับงานตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  หากมีการเลื่อนการส่งมอบโดยไม่มีเหตุผลอันควร ความเสียหายย่อมเกิดแก่ธุรกิจของท่าน 

                นี้เป็นเพียงปัจจัยต่างๆที่ท่านจำเป็นต้องพิจารณาในเบื้องต้นครับ  หวังว่าน่าจะเป็นประดยชนืต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย  หากมีโอกาส  ผมจะมาเล่าเรื่องเจาะลึกในรายละเอียดของตู้ใหท่านทราบต่อไป  และหากท่านที่มีความประสงค์ที่จะใช้ตุ้บรรทุกสินค้าและมีข้อสงสัย  สามารถสอบถามเข้ามาที่web site นี้ได้นะครับ 

 

 

 

 

 

All Comments: 0 Pages: 1/0


ตู้บรรทุกสินค้า แอร์โรคลาส